HOME FOR HANDICAPPED CHILDREN, NAMELOK NARETOI NGO, LOITA, KENYA